کاربران آنلاین:10
بازدید امروز:40
بازدید دیروز:75
بازدید این ماه:1751
بازدید کل:274452
توانایی ها/ Abilities

amoxicillin cost without prescription

amoxicillin prescription no insurance

nifedipine lp 20

acheter nifedipine 30

zoloft vs weed

zoloft and weed

plavix

plavix ttvmerwestad.nl

diovan

diovan bartnederveen.nl

nexium

nexium eugenevugts.nl

lexapro and weed reddit

lexapro and weed

benadryl pregnancy

benadryl and pregnancy cleft palate mykolad.com

mirtazapine 15mg reviews

mirtazapine 15mg tablets side effects

duloxetine buy online uk

buy generic duloxetine click

over the counter albuterol

otc albuterol sulfate clujmuenchen.ro

viagra generika

viagra recenze

can you drink alcohol with sertraline

sertraline alcohol craving

viagra prodej cena

viagra cena s receptem open

naloxone or naltrexone

naltrexone naloxone treatment

viagra prodej praha

viagra

prescription drug coupons

cialis coupon

fluticasone propionate micronized

albuterol or clenbuterol partickcurlingclub.co.uk

dulcolax 20 mg

dulcolax nebenwirkung read here

قابلیت فنی 

 • طراحی مفهومی

 • بازنگری و کنترل طراحی محصولات

 • بازرسی فنی ساخت و آزمایش تجهیزات محصولات و سیستم های ارائه شده

 • ارائه خدمات فنی در دوران بهره برداری و بهینه سازی تاسیسات

  Technical Features(Ability(

  • Conceptual design
  • Review and Design Control of Products
  • Equipment products and systems presented
  • Provide technical services during the operation and optimization of installations
  • Technical inspection and testing

   
قابلیت مدیریت مالی

 • مدیریت مالی زنجیره تامین

 • قابلیت محاسبه عملیات بالانس دارایی ها در هر زمان

 • محاسبه میزان ریسک های مالی طرح ها و پروژه ها

 • قابلیت اعمال تغییرات در داده های قدیمی با استناد به استانداردهای جدید

 • قابلیت برنامه ریزی مالی منابع گروه و پیش بینی میزان رشد یا افول

   Financial management capability

  • Financial Supply Chain of Management
  • Ability to calculate the operation of asset balance at any time
  • Calculate the financial risks of projects
  • Ability to change the old data, according to new standards
  • Ability to financial planning and forecast growth rate or decline resource group


   
  قابليت انعطاف پذيري

 • امكان رقابت مشاركتي

 • امكان ايجاد خدمات و طراحی محصولات طبق تقاضای کارفرمایان

 • امكان تعامل با بخش دولتي

 • امکان ارائه خدمات و طراحی محصولات با در نظر گرفتن سه فاکتور کیفیت، زمان، هزینه انجام پروژه طبق خواسته کارفرما

  Flexibility

 • the possibility of cooperative competition
 • Providing services and design products according to the demand of employers( Bosses)
 • interaction with the government sector
 • Ability to provide design services and products by considering three factors of quality, time, cost of the project according to the employer


 


 

  قابلیت های مدیریت انسانی

 • بررسی میزان عملکرد کارکنان و تشخیص هوشمندانه استعداد و میزان کارایی آنها

 • محاسبه میزان کارایی پست ها و ادامه یا حذف آنها

 • بررسی در خواست های ارائه شده توسط کارکنان و محاسبه میزان نیازهای گروه

 • مدیریت منابع انسانی و بررسی روند استخدام یا اخراج این منابع در رابطه با اهداف و استراتژی های گروه

Human management capabilities

 • Evaluation of employee performance and talent intelligently detect and their effectiveness
 • Calculate the performance of employees and the continuation or remove them
 • review requests submitted by employees and calculation of the needs of group
 • Manage human resources and recruitment process or expel these resources in relation to the objectives and strategies of the Group


 


  قابلیت های تحلیلی

 • قابلیت تعریف و طراحی محصولات و تهیه طراحی و شماتیک پروژه و تحلیل جزئیات پروژه های کلان

 • قابلیت تحلیل و طراحی پروژه های شهر سازی

 • قابلیت پشتیبانی از تغییرات شهری

 • مدیریت کیفیت و ایمنی

 • استخراج صنعت نوین روز

     Analytical capabilities          

  • Ability to define and design the project and prepare a schematic design and detailed analysis of major projects
  • Ability to analyze and design urban projects
  • Supports Urban changes
  • Manage quality and safety
  • Modern industrial extraction